សូមអញ្ជើញមកកាន់ Showroom របស់យើង៖ ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ 08:00AM-08:00PM

ទូរស័ព្ទរបស់យើង៖ +855 23 210 666 / +855 85 210 666

ចាប់ពី $74 ក្នុង មួយយប់

ចាប់ពី $74 ក្នុង មួយយប់

1 Double Bed

អាផាតមិននេះមាន balcony, សាឡុង និងទូរទស្សន៍អេក្រង់រាបស្មើ។

បរិក្ខារបន្ទប់:

ត្រៀម​កក់​ហើយ​ឬ​នៅ?

តើអ្នកចង់ស្នាក់នៅនៅពេលណា?

Accommodation 15811 not found.

កក់​ឥឡូវនេះ

Accommodation 15811 not found.

បន្ទប់ច្រើនទៀត

The Penthouse Residence បង្ហាញអតិថិជននូវសក្តានុពលអំពីអ្វីដែលពួកគេអាចរំពឹងទុកនៅពេលពួកគេទៅទស្សនា – បទពិសោធន៍គេងដ៏ស្រស់ស្អាត និងប្រណិតក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត។

Deluxe Studio

This studio has a balcony, sofa and washing machine.

Two-Bedroom Suite

This suite has a balcony, patio and air conditioning.

Deluxe Suite

This suite has a balcony, air conditioning and flat-screen TV.